Termeni și condiții

Declarație de confidențialitate

Vă mulțumim pentru interesul acordat restaurantului nostru Soggiorno - Cucina Fiorentina. SMART DOG se angajează să ofere un nivel corespunzător regulilor GDPR de confidențialitate, disponibilitate și integritate a datelor cu caracter personal aferente oricărei persoane vizate prin acțiunile noastre de prestări servicii și de marketing. SMART DOG procesează și stochează date cu caracter personal în UE, aceste prelucrări fiind în conformitate cu regulile GDPR. Această declarație de confidențialitate explică tipurile de informații pe care le colectăm de la clienți sau de la potențiali clienți și modul în care utilizăm aceste informații.

Principii

Politică de protejare a datelor în SMART DOG se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

 • procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 • colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime iar datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
 • datele personale vor fi corecte și, acolo unde este necesar, actualizate;
 • se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fără întârziere;
 • datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioada nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
 • toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
 • datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 • persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, atât cât și de la dreptul portabilitatii datelor, cu limitările care pot decurge din reglementările legale.

Datele personale

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte, cum ar fi nume, e-mail, telefon, dată de naștere etc.

Colectarea datelor personale

Utilizatorii site-ului nostru care doresc să beneficieze de serviciile sau de informațiile noastre pot fi rugați să pună la dispoziție datele personale pentru ca SMART DOG să își poată îmbunătăți serviciile. Putem colecta date precum: nume, e-mail, telefon, zi de naștere și adresa fizică. De asemenea, în timpul utilizării site-ului restaurantbuongiorno.ro, sunt colectate de către societatea noastră date referitoare la istoricul căutărilor dumneavoastră, respectiv: articole citite, pagini vizitate etc. Totodată, cu ajutorul unor coduri de tracking instalate pe site-ul nostru de la diverși furnizori de servicii de analize și statistici, sunt colectate date precum adresa de ip, durata de utilizare a paginii, paginile vizitate. Toate aceste informații colectate au că scop exclusiv optimizarea și îmbunătățirea funcționării site-ului nostru, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcută cu ocazia utilizării acestuia.

Cine are acces la datele dumneavoastră?

Vă aducem la cunoștință că utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni ("persoane împuternicite de operator"), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră, cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în Regulament și să asigure protecția drepturilor dumneavoastră. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 • servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 • servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 • servicii de facturare – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
 • servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
 • servicii de trimite SMS – numărul de telefon;
 • servicii de procesare plăți online – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa;
 • servicii de comentarii – nume, prenume, e-mail;
 • servicii de contabilitate – nume, prenume, adresa;
 • servicii juridice – nume, prenume, adresa.

Cât timp sunt stocate datele dumneavoastră?

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu dumneavoastră, precum și ulterior, pentru o durata rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea SMART DOG o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării. Informațiile va vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
 • dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către SMART DOG a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt
 • dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea SMART DOG ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar SMART DOG are obligația de a șterge datele respective. SMART DOG vă va comunica personal orice ștergere a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acest lucru.
 • dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea SMART DOG restricționarea prelucrării. SMART DOG vă va comunica orice restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acest lucru.
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către SMART DOG într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de SMART DOG pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveți acces la datele dumneavoastră?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: SMART DOG S.R.L., Restaurant Soggiorno - Cucina Fiorentina, Str. Bună Ziua, nr. 39, spațiu comercial 3-4, Loc. Cluj-Napoca sau la e-mail: contact@restaurantsoggiorno.ro.


SMART DOG vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.


Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către dumneavoastră a drepturilor de mai sus sunt oferite de către SMART DOG gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dumneavoastră sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, SMART DOG poate: fie să perceapă o taxa, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării ori pentru luarea măsurilor solicitate, fie să refuze să dea curs cererii. Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de către SMART DOG conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor.